Άγιος Γεώργιος (προς Φανερωμένη)

Η περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται αριστερά του δρόμου για το Μοναστήρι της Φανερωμένης και παλαιότερα υπήρχαν πλησίον της χωράφια με οπωροκηπευτικά και εκτενείς αμπελοκαλλιέργειες. Γι’ αυτό και σήμερα η περιοχή καλείται και ως Περιβόλια. Ουσιαστικά και αυτή η εκκλησία σηματοδοτούσε την αφετηρία για την αριστερόστροφη κατεύθυνση του διαβάτη προς τις εκτάσεις των αγροκαλλιεργειών στην ομώνυμη περιοχή ή την κατεύθυνσή του προς τη Μονή Φανερωμένης. Έτσι, σε έγγραφα της παρούσης εργασίας αναφέρεται και η Στράτα του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός είναι κτισμένος γύρω στον 12ο αιώνα και δέχθηκε μετασκευές και προσθήκες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αποτελεί κι αυτός κτίσμα κάποιου μικρογαιοκτήμονα της περιοχής κατά τους χρόνους της Φραγκοκρατίας. Πλησίον του ναού και στη μέση της Λεωφόρου Φανερωμένης υπήρχε υπεραιωνόβιος πεύκος που συνδεόταν με προφορικές παραδόσεις περί της ιερότητάς του. Οι παραδόσεις αυτές σχετίζονταν με τις άκαρπες προσπάθειες κοπής του, καθώς και με την τραυματική εμπειρία κάποιου που αποπειράθηκε να το κόψει.

Χάρτης