Κολόνες

Στη νοτιότερη απόληξη του νησιού και σε περίοπτη θέση βρίσκεται το αναστηλωμένο από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων στην οποία υπάγεται η Σαλαμίνα κυκλοτετρές ταφικό μνημείο του 4ου αι. π.Χ. Πιθανόν ήταν κτίσμα επιφανούς γαιοκτήμονα της περιοχής. Περιείχε τέσσερις ταφές και ένα λίθινο βάθρο, επάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί το σήμα των τάφων, ορατό ακόμη και από τη θάλασσα.

Χάρτης