Ο Πέτρινος Φάρος

Στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού μας, ανάμεσα στα Περιστέρια και στις Κολόνες, βρίσκεται ο λεγόμενος Φάρος της Σαλαμίνας. Ατυχώς τα έργα αναστήλωσής του δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα, αν και τα σημάδια ημικατάρρευσής του είναι ορατά. Χτίστηκε το 1901. Είναι λιθόχτιστος με τετράγωνου σχήματος ισόγειο, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει ένας κυλινδρικός πέτρινος πύργος, ύψους 13 μέτρων. Για την άνοδο στο ανώτατο σημείο του υπάρχει περιστροφική λίθινη κλίμακα, η οποία σταματάει περίπου δύο μέτρα πριν το κουβούκλιο και γίνεται σιδερένια.

Επισκεφτείτε τον Φάρο