ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λίγα λόγια για τον Σύλλογο

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Σαλαμίνας ιδρύθηκε το 1927 με ιδρυτικά μέλη:
Πρόεδρος: Καρνέσης Κων/νος.
Ταμίας: Ζερβός Δημήτριος
Διοικητικό Συμβούλιο:
Τσούτσουρας Σπυρίδων, Κοφινάς Γεώργιος, Πάλλας Αλέξανδρος, Σαλτάρης Νικόλαος, Ανούστης Ευάγγελος.