Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας σας προσκαλούν στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση στην οποία θα […]

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID – 19

Αγαπητοί συνάδελφοι, Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 (ΦΕΚ Β’ 5673/2021), σχετικά με τα έκτακτα μέτρα […]