Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας σας προσκαλούν στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση στην οποία θα […]

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID – 19

Αγαπητοί συνάδελφοι, Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 (ΦΕΚ Β’ 5673/2021), σχετικά με τα έκτακτα μέτρα […]

Εφαρμογή του διαγνωστικού ελέγχου των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα πρόσφατα νέα μέτρα για την λειτουργία των καταστημάτων, αναρτήθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η συνημμένη Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ69459, […]

Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση & Αρχιαιρεσίες Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας σας προσκαλούν στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση. Λόγω των συνθηκών […]